Soorten Taxaties

Een taxateur taxeert over het algemeen niet alleen huizen en bedrijfspanden. Er zijn vele soorten objecten waarvoor men een taxatie uit zou kunnen voeren. Al die verschillende objecten worden weer met andere doeleinden getaxeerd. Taxatie Rotterdam focust zich alleen op haar specialisme, namelijk het taxeren van huizen en bedrijfspanden.

Er zijn veel verschillende doelen waarom men een taxatie zou kunnen willen uitvoeren. Een taxatie kunt u bijvoorbeeld laten uitvoeren wanneer u een woning wilt gaan kopen of verkopen, wanneer u een hypotheek wil afsluiten en wanneer u moet bepalen wat u aan de Belastingdienst moet doorgeven.

Vanzelfsprekend is het sowieso van belang dat de taxatie op een betrouwbare en onafhankelijke wijze wordt uitgevoerd. Wat het doel van de taxatie is staat hier los van.

Onderstaand vindt u een opsomming van verschillende soorten taxaties:

Taxatie voor een hypotheek

Om te kunnen garanderen dat de woning waarvoor zij een hypotheek verlenen een bepaalde waarde vertegenwoordigt wil de bank/financiële instelling altijd graag een erkend taxatiebewijs.

Taxatie voor het kopen van een woning

Het is logisch dat u nooit teveel wilt betalen wanneer u een woning koopt. Om ervoor te zorgen dat u kunt bepalen wat een realistische prijs is kunt u een taxatie laten uitvoeren.

Taxatie voor het verkopen van een woning

Wanneer u uw woning verkoopt wilt u natuurlijk nooit te weinig geld ontvangen. Om beter te kunnen bepalen wat een realistische vraagprijs is kunt u daarom de waarde van uw woning laten bepalen.

Taxatie van nieuwbouw of verbouw vanaf tekening

Ook wanneer u een nieuwbouwwoning of verbouwing in de planning heeft en daar een hypotheek voor wilt afsluiten is het noodzakelijk om een taxatierapport te hebben.

Taxatie bij het verdelen van bezit

Om eventuele conflicten te voorkomen is het ook wanneer er bezit moet worden verdeeld van groot belang om een taxatie uit te laten voeren.

Taxatie voor fiscale doeleinden

Wanneer bezit wordt overgedragen moet er altijd een percentage aan belasting worden betaald. Het is op zo’n moment verstandig om een taxatie aan te vragen zodat u er zeker van bent dat u het juiste bedrag aan belasting betaald.

Taxatie voor het bepalen van de herbouwwaarde (art. 275 WvK)

Bij het afsluiten van een opstalverzekering is deze taxatie vaak noodzakelijk.

Taxatie in verband met de WOZ-waarde (Wet op de Onroerende Zaken)

Wanneer u beschikt over een erkend taxatierapport en het niet eens bent met de huidige waarde van uw woning in het kader van WOZ dan hebt u de mogelijkheid om in beroep te gaan. De WOZ-waarde gebruikt de belastingdienst voor de heffing van onroerende zaakbelasting, het eigenwoningforfait, de vermogensbelasting en de waterschapsbelasting.

Meer over over soorten taxaties? Neem gerust contact met ons op!

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*