Taxatie Woning

Een taxatierapport geeft aan hoeveel de woning dat u wilt kopen of wilt verkopen waard is. Het wordt uitgevoerd door een deskundige en erkende taxateur. Banken en hypotheekverstrekkers hebben een taxatierapport nodig om er zeker van te zijn dat de vastgestelde waarde van uw woning betrouwbaar is.

Redenen taxatie Woning

U kunt om verschillende redenen besluiten een woning te laten taxeren. Zo is een taxatie van belang bij het afsluiten van een (tweede) hypotheek. Ook bij de verkoop van een woning, een scheiding of een erfenis is een taxatierapport nodig. Ten slotte kan het zijn dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Deze waarde laat de gemeente bepalen om de onroerend zaak belasting vast te stellen. Om tegen de WOZ-waarde in beroep te gaan heeft u een contra-taxatie nodig. Deze contra-taxatie kunt u door uw taxateur laten uitvoeren.

Taxatierapport woning

Om een woning te taxeren zijn een heleboel factoren van belang. Een taxateur vermeldt en beschrijft de volgende punten uitvoerig in het taxatierapport:

 • ligging van uw woning (stad/dorp en wijk/buurt)
 • omgeving (bijvoorbeeld bestemmingsplan, verbinding met snelwegen, winkelcentra en andere faciliteiten, kindvriendelijkheid)
 • grootte van uw woning
 • indeling van uw woning
 • voorzieningen
 • aanwezigheid van een tuin, een balkon, een garage, een parkeerplaats, een kelder, etc.
 • constructie, onderhoudsstaat en de kwaliteit van de gebruikte materialen
 • energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld isolatie)
 • eventuele bodemverontreiniging of asbest

Daarnaast kijkt een taxateur ook naar de volgende omstandigheden:

 • ontwikkelingen op de woningmarkt
 • ontwikkelingen in de toekomst
 • gegevens uit het Kadaster
 • doel van de taxatie
Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*