Taxatierapport Rotterdam

Een overzicht van de belangrijkste gegevens van uw woning kunt u vinden in het taxatierapport. Een taxatierapport geeft bijvoorbeeld aan wat een woning waard is. Bij bijna alle financiële instellingen is het belangrijk dat u een taxatierapport kunt tonen op het moment dat je hen om een dienst zoals het kunnen afsluiten van een hypotheek vraagt. Daarnaast kan een taxatierapport handig zijn wanneer u een huis koopt of verkoopt zodat u beter over de prijs kunt onderhandelen.

Het taxatierapport zegt nooit iets over wat de bouwkundige staat van een woning is. Het geeft enkel weer wat de onderhoudsstaat van de woning is. Wanneer u ook graag meer over de bouwkundige staat van uw woning zou willen weten kunt u daar een speciaal onderzoek voor laten uitvoeren. Bij taxatierapport Rotterdam denkt u voortaan alleen nog aan Taxateur Rotterdam.

Redenen voor het Taxatierapport Rotterdam

Er zijn een hoop verschillende redenen die u zou kunnen bedenken om een taxatierapport te laten schrijven. De meest voorkomende redenen om een taxatierapport te laten schrijven kunt u hieronder vinden:

 • Wanneer u een woning wil kopen of verkopen
 • Tijdens het verhogen of afsluiten van een hypotheek
 • Wanneer er bezittingen moeten worden verdeeld
 • Wanneer u uw bezittingen opgeeft in uw belastingopgave
 • Op het moment dat u in beroep gaat tegen een nieuwe WOZ-waarde
 • Als de herbouwwaarde moet worden bepaald

Inhoud van ‘Taxatierapport Rotterdam’

Op het moment dat de taxateur een schatting maakt van de waarde van uw woning kijkt hij naar een aantal verschillende dingen. Hij kijkt naar de grootte, de ligging en de staat van onderhoud van de woning. Daarnaast zijn er een aantal externe factoren waar de taxateur naar kijkt. Hij let bijvoorbeeld op ontwikkelingen in de toekomst en dan voornamelijk op de woningmarkt. Verder let de taxateur nog op gegevens uit het kadaster. In de meeste gevallen beschrijft de taxateur de volgende punten in zijn taxatierapport:

 • Omgeving
 • De ligging
 • De grootte
 • De indeling
 • Welke energiebesparende maatregelen er zijn.
 • Wat de constructie, kwaliteit en onderhoudsstaat van gebruikte materialen is
 • De eventuele aanwezigheid van een tuin, balkon, parkeerplaats, garage, kelder etc.

Eisen t.a.v. het taxatierapport

Wanneer u in de gemeente Rotterdam een hypotheek wilt afsluiten hebt u vrijwel altijd een taxatierapport nodig. Banken en financiële instellingen hebben een aantal eisen opgesteld waaraan een taxatierapport moet voldoen. Het is echter wel zo dat deze eisen onderling sterk verschillend kunnen zijn. Aan de andere kant zijn de kwaliteitseisen ten opzichte van de taxatie wel gezamenlijk door de hypotheekverstrekkers opgesteld. De eisen die de hypotheekverstrekkers gezamenlijk hebben opgesteld zijn:

 • Dat de taxateur ingeschreven moet staan bij een erkend register(SCVM of VastgoedCert)
 • Het taxatierapport moet voldoen aan de eisen van het meest recente model taxatierapport financiering woonruimte.

Registers en brancheverenigingen voor Taxateurs

In de taxatiebranche bestaan er twee bekende registers waar taxateurs zich bij kunnen aansluiten. Deze twee registers zijn SCVM en VastgoedCert. Op het moment dat een taxateur bij een van de twee registers staat ingeschreven kunt u er vanuit gaan dat hij voldoet aan de kwaliteitseisen. Alle taxateurs die lid zijn van de branchevereniging VBO staan ingeschreven in het SCVM. Bij de taxateurs van RVT kunt u er vanuit gaan dat zij in elk geval in één van de twee registers ingeschreven staan.

De prijs van taxatierapport Rotterdam

In Rotterdam ligt de prijs van een taxatierapport over het algemeen ongeveer rond de 1,85 promille. Dat wil zeggen dat u 0,185 procent van de waarde waarop een huis getaxeerd is moet betalen voor het taxatierapport. Toch laten niet alle taxateurs in Rotterdam de prijs van hun rapport afhangen van de taxatiewaarde. Bij die taxateurs betaald u gewoon een vaste prijs voor het rapport. Wanneer u dus een huis wilt laten taxateren dat een vrij hoge waarde heeft is het vaak goedkoper om een taxateur te nemen met een vaste prijs. Let wel op dat wanneer men een vaste prijs hanteert er vaak extra kosten bij komen.

Extra kosten taxatierapport

Onderstaand ziet u een opsomming van de kosten die in Rotterdam het meest voorkomen bij het opstellen van een taxatierapport:

 • Het tarief van de taxateur(vanaf 150 euro)
 • De gemeentelijke leges (0 tot 50)
 • De Kadasterkosten (10 tot 25 euro)
 • BTW (19%)
 • Administratiekosten (10 tot 25 euro)

Legers en kadasterkosten vallen gezamenlijk onder de noemer verschotten.

Uitleg begrippen van een taxatierapport

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)
De executiewaarde is de waarde van uw woning wanneer u deze gedwongen in het openbaar moet verkopen. Meestal ligt de waarde van een woning in gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde. De executiewaarde bepaald meestal hoeveel u kunt lenen. Meestal is dat maximaal 125 procent van de executiewaarde

Herbouwwaarde (taxatierapport)

Dit is het bedrag dat nodig is om een woning helemaal opnieuw op te bouwen. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Een toevoeging zoals een nieuwe badkamer of keuken wordt ook meegerekend in de herbouwwaarde.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)

Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Wanneer u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt is deze waarde van toepassing. Vrij van huur wil zeggen dat de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt.

WOZ waarde (taxatierapport)
De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van uw woning om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen. Daarnaast wordt de waarde van uw woning gebruikt om verschillende belastingheffingen (onroerendezaak belasting, eigenwoningforfait en waterschapslasten) te berekenen.

Taxatie bouwkundige staat

Aangezien een taxatierapport niets zegt over de bouwkundige staat van een woning kan het soms voorkomen dat een taxateur u het advies geeft om onderzoek te laten doen naar de bouwkundige staat van de woning. Het rapport dat een taxateur opstelt zegt alleen iets over de hoe de woning onderhouden is. U kunt een apart onderzoek laten uitvoeren op het moment dat u ook meer wilt weten over de bouwkundige staat.

Het behalen van een bepaalde executiewaarde in Rotterdam

Soms kan het voorkomen dat u uw hypotheek niet meer kunt aflossen. Hierdoor zal u uw huis gedwongen moeten verkopen. De waarde die uw huis op zo’n moment van gedwongen verkoop nog heeft wordt ook wel de executiewaarde genoemd. Als u uw woning gedwongen moet verkopen is de waarde altijd lager als de vrije verkoopwaarde. De waarde van een huis in gedwongen verkoop bedraagt meestal zo’n 90% van de vrije verkoopwaarde. Een hoge executiewaarde levert korting op op de hypotheekrente. Daarom is het van belang om een zo hoog mogelijke executiewaarde te hebben. Daarnaast is het ook zo dat de executiewaarde van invloed is op hoeveel u kunt lenen. Over het algemeen kunt u 125% van de executiewaarde lenen. U kunt uw taxateur in Rotterdam laten weten welke executiewaarde u precies nodig heeft. De taxateur kan de executiewaarde dan licht voor u manipuleren.

Voor meer informatie over ‘Taxatierapport Rotterdam’ kunt u ons gerust mailen.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*